duminică, 6 octombrie 2013

LISTA DEȚINUȚILOR POLITICI

Se vorbește tot mai mult despre deținiții politici.
Aceste persoane fie că mai trăiesc sau nu, NU au fost reabilitate.
Îi rugăm pe aceștia sau familiile lor să ne comunice detalii despre tragediile trăite. 

Pentru fiecare nume din listă un link vă conduce la pagina dedicată fiecărui caz.

Așteptăm informațiile dumneavoastră.
Vă mulțumim!

sâmbătă, 5 octombrie 2013

DONAȚII - SPONSORIZĂRI


Pentru realizarea proiectelor noastre avem nevoie de fonduri.
Sursele financiare ale Asociației nu sunt suficiente și nu pot acoperii volumul cheltuielilor.
Principalele proiecte sunt dedicate copiilor cu posibilități materiale limitate.
Ne-am propus să venim în sprijinul unora dintre aceștia și prin mici cadouri sub forma bunurilor de strictă necesitate să le aducem pe față un zâmbet de bucurie.

Mulțumim tuturor celor care ne vin în ajutor, fie prin redistribuirea a 2% din impozitul anual, fie prin donații sau sponsorizări ocazionale.
Contul în care se pot face depuneri este:
ASOCIAȚIA "Conte Charles de Hillerin"Banca Transilvania
IBAN:RO68BTRLRONCRT0216875301
SWIFT:BTRLRO22BCA

Cu ani în urmă organizam la München ajutoare pentru familiile sinistrate din Romania. Mulți dintre cei ce facuseră donații și-au exprimat neâncrederea în instituțiile și formațiunile implicate în acordarea ajutoarelor.
Aceștia ni sau adresat nouă având siguranța că ajutoarele lor ajung în întregime în mâinile celor ce le merită.
Vă garantăm că donațiile nu sunt folosite în alte scopuri, nu acoperă cheltuieli administrative sau de reprezentare și în întregime sunt menite unui zâmbet de bucurie.

Noblesse oblige“


Vă punem la îndemână formularul pentru secția financiară.
Completat cu datele personale se depune sau se trimete prin postă până la data de 25 martie 2014, pentru anul 2013.

duminică, 30 iunie 2013

Lista MEMBRILOR Asociației

Acest link va duce la "Lista Membrilor" Asociației. http://hillerin.com/asociatia/membriiasociati.html

STATUT

Acest link va duce la "Statutul" Asociației. http://hillerin.com/asociatia/statut.html

Regulament intern

Acest link va duce la "Regulamentul" intern al Asociației.http://hillerin.com/asociatia/regulament.html

ANUNȚ


Pentru realizarea proiectelor propuse fac apel la cei ce pot contribui cu informații. Acestea pot fi din amintiri, lectură, alte articole sau documente, apariții ce merită să fie colecționate.

- Povestiri despre soarta familiilor ce au avut de suferit sub dictatura comunistă.
- despre persoane pierdute în închisori
- despre familii despărțite și cu domiciliu forțat
- despre averi naționalizate
- despre interdicții privind studiul și profesia
- despre originea socială nesănătoasă
- etc.

- Povestea boierului din sat
- a vecinului ce refuza colectivizarea
- a turnătorului securități, rudă sau prieten
- a secretarului de partid, rău sau binevoitor.
- etc.

- Descrieri despre familii nobile și urmașii acestora. Nume ce merită să nu se uite

Notă


Familia de Hillerin a fost înobilată în grad de Conte înainte de anul 1620 și susținută în lista familiilor nobile de către Ludovic al XIII-lea rege al Franței iar la 3.3.1659 Charles II Stuart, rege al Angliei, a concesionat familiei dreptul de a atașa siglei, leii și deviza de pe armoriile blazonului Angliei.
Titlul de Conte se moștenește din tată în fiu iar membrul reprezentant este primul născut.
Tradiția recomandă ca acesta să se numească CHARLES.

Amintesc: Charles François 1710, Charles Basil 1774, Charles Alexandre 1806,  Charles Abel Célestin 1840, Charles Abel Laurent 1864, Charles Edouard 1873, Charles Paul 1924, Charles Camille 1938, Charles André 1951.
Charles Abel Conte de Hillerin de Préssec – Poitou, Franța, 1840-1929, a înființat ramura familie în Romania și în onoarea acestuia Asociația îi poartă numele.

Asociația este deocamdată numai o Prezență, se dorește un Brand, o etalare publică care să reunească, să personalizeze și să dea autoritate aparițiilor publice, acum izolate.Judecătoria București 2.

Admite cererea formulată de petenta Asociaţia „Conte CHARLES de HILLERIN”, cu sediul în Bucureşti, str. Ghe. Palade, nr. 7-9, sector 2.

Acorda personalitate juridica Asociaţiei „Conte CHARLES de HILLERIN”.
Dispune înscrierea petentei în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei sector 2.
Pronunţată in şedinţă publică, azi 26.06.2013. 

joi, 30 mai 2013

ADEZIUNE


ASOCIAȚIA Conte CHARLES de HILLERIN”

Str. Ghe. Palade nr. 7-9, Bucuresti, sector 2,
tel: 072 13 101 62. 

ASOCIAȚIA Conte CHARLES de HILLERIN”
Str. Ghe. Palade nr. 7-9, Bucuresti, sector 2,
tel: 072 13 101 62.

FORMULAR DE ADEZIUNE
Nume *                               Prenume *
Vârstă *                              Profesie *
Oraș *                                 Județ                                       Țară *
Email *                                Telefon *

Ați făcut parte dintr-un partid politic? *    o Da   /   o Nu
Dacă da, care este acela?
Selectați domeniul de activitate al Asociației în care ne oferiți experiența dumneavoastră:
 -
Prin aderare vă declarați de acord cu publicarea numelui dumneavoastră.
o Da (public)           o Nu (confidențial)        o Pseudonim:.........................

·      Până la primirea aprobării solicitanții sunt membrii simpatizanți, nu au drept de vot și nu contribuie cu cotizație.
·      Cotizația este stabilită pentru anul în curs la suma anuală de 10 Euro, respectiv 10 lei pentru cei din Romania. Cotizația este benevolă și poate fi însoțită de donații și sponsorizări.

                     Semnatura:                                   Data:

Adeziunea poate fi trimisă prin poștă, mail: asociatia@hillerin.com, facebook sau pe blogul www.contedehillerin.blogspot.ro, prin comentariu.
Aprobarea se comunică prin confirmare și se poate verifica pe Lista membrilor de pe pagina de internet a Asociației. www.asociatia.hillerin.com